CENTROWET SP Z O O (Bydgoszcz)

KRS: 0000019233

NIP: 5540309353

REGON: 002530593

CENTROWET SP Z O O KRS: 0000019233 NIP: 5540309353 REGON: 002530593
Numer NIP: 5540309353
Numer REGON: 002530593
Numer KRS: 0000019233
Nazwa: CENTROWET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-04-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-05-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cieplicka 2
Kod pocztowy: 85-377
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.centrowent.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50479902 Wyposażenie weterynaryjne i wyposażenie dodatkowe
  • 51220301 Leki dla zwierząt
  • 51220308 Preparaty farmaceutyczne

Klasyfikacja EKD

  • 5173 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów weterynaryjnych