CENTROWET SP Z O O (Kraków)

KRS: 0000005230

NIP: 6760075395

REGON: 350562899

CENTROWET SP Z O O KRS: 0000005230 NIP: 6760075395 REGON: 350562899
Numer NIP: 6760075395
Numer REGON: 350562899
Numer KRS: 0000005230
Nazwa: CENTROWET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU- DYREKTOR SPÓŁKI - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z USTANOWIONYM PROKURENTEM - LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-05-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 28
Kod pocztowy: 31-524
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.centrowet.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50479902 Wyposażenie weterynaryjne i wyposażenie dodatkowe
  • 51220308 Preparaty farmaceutyczne

Klasyfikacja EKD

  • 5146 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i środków medycznych
  • 5173 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów weterynaryjnych