"CEMHURT KUJAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bydgoszcz)

KRS: 0000288055

NIP: 9671274491

REGON: 340352537

"CEMHURT KUJAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288055 NIP: 9671274491 REGON: 340352537
Numer NIP: 9671274491
Numer REGON: 340352537
Numer KRS: 0000288055
Nazwa: "CEMHURT KUJAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 257
Kod pocztowy: 85-438
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.cemhurt.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

Klasyfikacja SIC

 • 50310000 Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego
 • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
 • 52119900 Drewno i inne materiały budowlane

Klasyfikacja EKD

 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych