"CBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Warszawa)

KRS: 0000288929

NIP: 8672157781

REGON: 180263151

"CBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000288929 NIP: 8672157781 REGON: 180263151
Numer NIP: 8672157781
Numer REGON: 180263151
Numer KRS: 0000288929
Nazwa: "CBS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 190 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al.ujazdowskie 26/7
Kod pocztowy: 00-478
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

 • 34499900 Rózne przedmioty metalowe
 • 34990200 Artykuły metalowe gospodarstwa domowego

Klasyfikacja EKD

 • 28751 Wytwarzanie metalowych artykułów gospodarstwa domowego