"CARTRAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdynia)

KRS: 0000014213

NIP: 5860011566

REGON: 190011743

"CARTRAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014213 NIP: 5860011566 REGON: 190011743
Numer NIP: 5860011566
Numer REGON: 190011743
Numer KRS: 0000014213
Nazwa: "CARTRAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żeromskiego 32
Kod pocztowy: 81-369
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.cartrag.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 44499903 Transport rzeczny, z wyjątkiem drogi morskiej Św. Lawrence
 • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni

Klasyfikacja EKD

 • 6111 Transport morski
 • 6341 Spedycja frachtu