CA IB FINANCIAL ADVISERS SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000006177

NIP: 5252192562

REGON: 016881548

CA IB FINANCIAL ADVISERS SP Z O O KRS: 0000006177 NIP: 5252192562 REGON: 016881548
Numer NIP: 5252192562
Numer REGON: 016881548
Numer KRS: 0000006177
Nazwa: CA IB FINANCIAL ADVISERS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKA-CB IB FINANCIAL ADVISERS SP. Z O.O. BĘDZIE REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA Z
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-02-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-03-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Emilii Plater 53
Kod pocztowy: 00-113
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.ca-ib.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 87429908 Konsultant finansowy
  • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem