C. GIELISCH (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000002903

NIP: 5252203225

REGON: 017247701

C. GIELISCH (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002903 NIP: 5252203225 REGON: 017247701
Numer NIP: 5252203225
Numer REGON: 017247701
Numer KRS: 0000002903
Nazwa: C. GIELISCH (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Powstańców Śląskich 96-98/---
Kod pocztowy: 53-333
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.gielisch.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC