BURDA NG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000010861

NIP: 5252100293

REGON: 014871267

BURDA NG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010861 NIP: 5252100293 REGON: 014871267
Numer NIP: 5252100293
Numer REGON: 014871267
Numer KRS: 0000010861
Nazwa: BURDA NG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKA MOŻE MIEĆ JEDNEGO BĄDŹ KILU CZŁONKÓW ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU I JEDNOCZEŚNIE USTANOWIONY ZOSTAŁ PROKURENT SAMOISTNY LUB PROKURENT ŁĄCZNY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT ŁĄCZNY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SAMOISTNYM BĄDŹ INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 606 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marynarska 15
Kod pocztowy: 02-674
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 221 Działalność wydawnicza