BUDOWLANA SPÓŁKA MIESZKANIOWA "BSM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000020973

NIP: 9450004480

REGON: 350883184

BUDOWLANA SPÓŁKA MIESZKANIOWA "BSM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020973 NIP: 9450004480 REGON: 350883184
Numer NIP: 9450004480
Numer REGON: 350883184
Numer KRS: 0000020973
Nazwa: BUDOWLANA SPÓŁKA MIESZKANIOWA "BSM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I ZACIĄGAJĄ ZOBOWIĄZANIA DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC BANKÓW SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZES ZARZĄDU I DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU I PIERWSZY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dobrego Pasterza 19
Kod pocztowy: 31-416
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street