"BUDOPLAST SERWIS BIELSKO" SP Z O O (KRS: 0000020375)

KRS: 0000020375

NIP: 5470084729

REGON: 002427748

"BUDOPLAST SERWIS BIELSKO" SP Z O O KRS: 0000020375 NIP: 5470084729 REGON: 002427748
Numer NIP: 5470084729
Numer REGON: 002427748
Numer KRS: 0000020375
Nazwa: "BUDOPLAST SERWIS BIELSKO" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAZNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR LUB JEGO ZASTĘPCA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-07-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-08-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Karpacka 44
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17510102 Stolarka wykończeniowa
  • 33550402 Formy konstrukcyjne, walcowane, aluminium

Klasyfikacja EKD

  • 2812 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
  • 45421 Instalowanie elementów stolarki budowlanej