"BU POWER SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Warszawa)

KRS: 0000291214

NIP: 5222867274

REGON: 141164206

"BU POWER SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000291214 NIP: 5222867274 REGON: 141164206
Numer NIP: 5222867274
Numer REGON: 141164206
Numer KRS: 0000291214
Nazwa: "BU POWER SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŚLI POWOŁANYCH ZOSTANIE KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM. PREZES ORAZ KAŻDY WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 123 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krótka 6
Kod pocztowy: 02-293
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.bu-power-systems.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35110000 Prądnice i turbogeneratory
  • 35599900 Specjalne maszyny przemysłowe, poza klasyfikacją
  • 36210000 Silniki i prądnice

Klasyfikacja EKD

  • 291111 Produkcja silników do statków i części do nich
  • 3114 Produkcja silników lub prądnic prądu stałego
  • 45343 Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych