BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Potęgowo)

KRS: 0000010418

NIP: 5842393882

REGON: 192004204

BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010418 NIP: 5842393882 REGON: 192004204
Numer NIP: 5842393882
Numer REGON: 192004204
Numer KRS: 0000010418
Nazwa: BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST : 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄ DU JEDNOOSOBOWEGO 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 186 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 27/1
Kod pocztowy: 76-230
Miasto: Potęgowo
Gmina: Potęgowo
Powiat: słupski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 73499900 Usługi konserwacji budynków

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane