BST TECHNIKA WIERTNICZA I STRZAŁOWA POLAND SP Z O O (Chocianowiec)

KRS: 0000018422

NIP: 6922199119

REGON: 390715975

BST TECHNIKA WIERTNICZA I STRZAŁOWA POLAND SP Z O O KRS: 0000018422 NIP: 6922199119 REGON: 390715975
Numer NIP: 6922199119
Numer REGON: 390715975
Numer KRS: 0000018422
Nazwa: BST TECHNIKA WIERTNICZA I STRZAŁOWA POLAND SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI DO ZARZĄDU POWOŁAN0 KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-09-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-10-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Duninów
Kod pocztowy: 59-145
Miasto: Chocianowiec
Gmina: Chocianów
Powiat: polkowicki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street