BRYTAN SP Z O O LIKWIDACYJNEJ (Pruszków)

KRS: 0000009809

NIP: 5342158770

REGON: 017270380

BRYTAN SP Z O O LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000009809 NIP: 5342158770 REGON: 017270380
Numer NIP: 5342158770
Numer REGON: 017270380
Numer KRS: 0000009809
Nazwa: BRYTAN SP Z O O LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-12-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-04-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: X GU 517/09
Data wydania aktu prawnego: 2010-01-06
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-10-11
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Strumykowa 31
Kod pocztowy: 05-802
Miasto: Pruszków
Gmina: Pruszków
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.brytan.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy