BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łomianki)

KRS: 0000289290

NIP: 5242627811

REGON: 141155740

BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289290 NIP: 5242627811 REGON: 141155740
Numer NIP: 5242627811
Numer REGON: 141155740
Numer KRS: 0000289290
Nazwa: BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE/WICEPREZESI ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK/WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 358 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kolejowa 400/---
Kod pocztowy: 05-092
Miasto: Łomianki
Gmina: Łomianki
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z Produkcja win gronowych
 • 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • 11.05.Z Produkcja piwa
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 51341 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych