BRIXEN INDUSTRIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000292237

NIP: 5213455307

REGON: 141115478

BRIXEN INDUSTRIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000292237 NIP: 5213455307 REGON: 141115478
Numer NIP: 5213455307
Numer REGON: 141115478
Numer KRS: 0000292237
Nazwa: BRIXEN INDUSTRIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH (REPREZENTACJA SAMOISTNA), POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), PRZY CZYM W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ ICH WARTOŚĆ STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK - ZA CAŁY CZAS ICH TRWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-12-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bracka 3
Kod pocztowy: 00-501
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Klasyfikacja SIC

 • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
 • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa