BRAVO SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000291107

NIP: 7010099251

REGON: 141075098

BRAVO SP Z O O KRS: 0000291107 NIP: 7010099251 REGON: 141075098
Numer NIP: 7010099251
Numer REGON: 141075098
Numer KRS: 0000291107
Nazwa: BRAVO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wilcza 33
Kod pocztowy: 00-544
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
 • 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
 • 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
 • 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
 • 52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
 • 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
 • 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
 • 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
 • 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
 • 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane
 • 72990000 Różnorodne usługi dla ludności

Klasyfikacja EKD

 • 52622 Handel obwoźny i okrężny
 • 9305 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana