BRAAS POLSKA SP Z O O (Opole)

KRS: 0000014655

NIP: 7780160087

REGON: 630117823

BRAAS POLSKA SP Z O O KRS: 0000014655 NIP: 7780160087 REGON: 630117823
Numer NIP: 7780160087
Numer REGON: 630117823
Numer KRS: 0000014655
Nazwa: BRAAS POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓLKA JEST REPREZENTOWANA W STOSUNKU DO OSÓB TRZEICH PRZEZ: A) PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB, B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB, C) DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA), W PRZYPADK
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-10-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-11-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wschodnia 26
Kod pocztowy: 45-449
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.braas-polska.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 32590303 Dachówka, gliniana
  • 32720312 Dachówka i płyty dachowe z betonu
  • 50330100 Materiały do pokryć dachowych i oblicówek
  • 50399906 Rynny dachowe, części i akcesoria

Klasyfikacja EKD

  • 26412 Produkcja dachówki