BP GAS POLAND SP Z O O (Swarzędz)

KRS: 0000007034

NIP: 7771019372

REGON: 630356261

BP GAS POLAND SP Z O O KRS: 0000007034 NIP: 7771019372 REGON: 630356261
Numer NIP: 7771019372
Numer REGON: 630356261
Numer KRS: 0000007034
Nazwa: BP GAS POLAND SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-01-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-01-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rabowicka 4/5
Kod pocztowy: 62-020
Miasto: Swarzędz
Gmina: Swarzędz
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.bp.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5151 Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych