BODEKO SP Z O O (Zawiercie)

KRS: 0000013469

NIP: 6492051086

REGON: 277209952

BODEKO SP Z O O KRS: 0000013469 NIP: 6492051086 REGON: 277209952
Numer NIP: 6492051086
Numer REGON: 277209952
Numer KRS: 0000013469
Nazwa: BODEKO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-11-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-12-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Paderewskiego 120
Kod pocztowy: 42-400
Miasto: Zawiercie
Gmina: Zawiercie
Powiat: zawierciański
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.bodeko.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 33120405 Formy konstukcyjne i palowanie: stal
  • 50399900 Materiały budowlane, inne
  • 50510200 Produkty żelazne i stalowe (zawierające żelazo)

Klasyfikacja EKD

  • 2722 Produkcja rur stalowych
  • 27224 Produkcja złączy stalowych
  • 51541 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych