"BMP2" SP Z O O (Gdańsk)

KRS: 0000288125

NIP: 9570989159

REGON: 220466194

"BMP2" SP Z O O KRS: 0000288125 NIP: 9570989159 REGON: 220466194
Numer NIP: 9570989159
Numer REGON: 220466194
Numer KRS: 0000288125
Nazwa: "BMP2" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-04-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Batorego 16 /1 A
Kod pocztowy: 80-251
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
 • 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
 • 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
 • 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
 • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów