BMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poraj)

KRS: 0000290927

NIP: 5771932000

REGON: 240738381

BMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290927 NIP: 5771932000 REGON: 240738381
Numer NIP: 5771932000
Numer REGON: 240738381
Numer KRS: 0000290927
Nazwa: BMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 890 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Armii Krajowej 16
Kod pocztowy: 42-360
Miasto: Poraj
Gmina: Poraj
Powiat: myszkowski
Województwo: ŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 35.11.A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 37319900 Budowa oraz serwis statków
 • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane
 • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 351 Budowa i naprawy statków i łodzi
 • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem