"BLANCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Elbląg)

KRS: 0000145597

NIP: 5780009739

REGON: 170147932

"BLANCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000145597 NIP: 5780009739 REGON: 170147932
Numer NIP: 5780009739
Numer REGON: 170147932
Numer KRS: 0000145597
Nazwa: "BLANCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 234 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-01-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Królewiecka 215
Kod pocztowy: 82-300
Miasto: Elbląg
Gmina: Elbląg
Powiat: Elbląg
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.14.Z Produkcja bielizny
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Klasyfikacja SIC

 • 23290000 Odzież męska i chłopięca
 • 23390000 Damskie i dziewczęce okrycia wierzchnie
 • 51310100 Sztuki tkanin i inne tkaniny
 • 51360000 Odzież męska i chłopięca
 • 51370000 Odzież damska i dziecięca

Klasyfikacja EKD

 • 1822 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 5141 Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych