BL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Kędzierzyn-Koźle)

KRS: 0000004447

NIP: 7491590166

REGON: 531219629

BL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000004447 NIP: 7491590166 REGON: 531219629
Numer NIP: 7491590166
Numer REGON: 531219629
Numer KRS: 0000004447
Nazwa: BL - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE: - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU; - PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKIEM; 2. W PRZYPADKU GDY OŚWIADCZENIA TAKIE SKUTKUJĄ ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, DZIAŁANIA POWYŻSZE WINNY ODBYWAĆ SIĘ W OPARCIU O UCHWAŁĘ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 750 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szkolna 15
Kod pocztowy: 47-225
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.bl-trans.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42140000 Lokalny transport samochodowy z magazynowaniem
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 6321 Pozostała działalność wspierająca dla transportu lądowego