"BIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000007575

NIP: 9552057646

REGON: 812555330

"BIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ KRS: 0000007575 NIP: 9552057646 REGON: 812555330
Numer NIP: 9552057646
Numer REGON: 812555330
Numer KRS: 0000007575
Nazwa: "BIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Struga 78
Kod pocztowy: 70-777
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC

  • 50490000 Urządzenia specjalistyczne, niesklasyfikowane
  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 517 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów przeciwpożarowych, medycznych, weterynaryjnych, ogrodniczych