BIURO REKLAMY I WYDAWNICTW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POMORZA I KUJAW SP Z O O (Bydgoszcz)

KRS: 0000000665

NIP: 5542419057

REGON: 092928348

BIURO REKLAMY I WYDAWNICTW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POMORZA I KUJAW SP Z O O KRS: 0000000665 NIP: 5542419057 REGON: 092928348
Numer NIP: 5542419057
Numer REGON: 092928348
Numer KRS: 0000000665
Nazwa: BIURO REKLAMY I WYDAWNICTW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POMORZA I KUJAW SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA SAMOISTNA W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-03-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 44/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-05-07
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-02-23
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY XV WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SPRAWIE SYGN. AKT. VIII U 44/02 O STWIERDZENIU UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Chopina 28
Kod pocztowy: 85-092
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street