BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "POLSWISS-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dzierżoniów)

KRS: 0000021177

NIP: 8971577114

REGON: 931175003

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "POLSWISS-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021177 NIP: 8971577114 REGON: 931175003
Numer NIP: 8971577114
Numer REGON: 931175003
Numer KRS: 0000021177
Nazwa: BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "POLSWISS-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD ORGANU
Wysokość kapitału zakładowego: 160 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Oś. Jasne 17/B/8
Kod pocztowy: 58-200
Miasto: Dzierżoniów
Gmina: Dzierżoniów
Powiat: dzierżoniowski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.polswiss.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13820000 Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego