BIURO OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW "MERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000019735

NIP: 7811008996

REGON: 630331261

BIURO OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW "MERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019735 NIP: 7811008996 REGON: 630331261
Numer NIP: 7811008996
Numer REGON: 630331261
Numer KRS: 0000019735
Nazwa: BIURO OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW "MERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dąbrowskiego 164A
Kod pocztowy: 60-594
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.merpol.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 746 Inwigilacja i ochrona
 • 7465 Nadzór, ochrona osób i mienia, tresura psów obronnych