BIURO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DLA CELÓW INWESTYCYJNYCH I WŁASNOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000015495

NIP: 6770066570

REGON: 350434434

BIURO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DLA CELÓW INWESTYCYJNYCH I WŁASNOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000015495 NIP: 6770066570 REGON: 350434434
Numer NIP: 6770066570
Numer REGON: 350434434
Numer KRS: 0000015495
Nazwa: BIURO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DLA CELÓW INWESTYCYJNYCH I WŁASNOŚCIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR I ZASTĘPCA DYREKTORA - KAŻDY Z OSOBNA, A TAKŻE PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA, Z TYM, ŻE JEŚLI ZOBOWIĄZANIE DOTYCZY PRZEDMIOTU O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ USTALONĄ W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKOW
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 25 800
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mogilska 43/410-412
Kod pocztowy: 31-545
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC