BIOPAL SP Z O O W UPAŁTACH (Giżycko)

KRS: 0000023730

NIP: 8451791315

REGON: 511393739

BIOPAL SP Z O O W UPAŁTACH KRS: 0000023730 NIP: 8451791315 REGON: 511393739
Numer NIP: 8451791315
Numer REGON: 511393739
Numer KRS: 0000023730
Nazwa: BIOPAL SP Z O O W UPAŁTACH
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-09-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Upałty Małe 7A
Kod pocztowy: 11-500
Miasto: Giżycko
Gmina: Giżycko
Powiat: giżycki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17959900 Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe w budownictwie, nie sklasyfikowane
  • 50750201 Elektryczne urządzenia ogrzewcze

Klasyfikacja EKD

  • 45 Budownictwo