BIMS PLUS WARSZAWA TECHNIKA GRZEWCZA SANITARNA I DOMOWA SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000023982

NIP: 5241932392

REGON: 012687134

BIMS PLUS WARSZAWA TECHNIKA GRZEWCZA SANITARNA I DOMOWA SP Z O O KRS: 0000023982 NIP: 5241932392 REGON: 012687134
Numer NIP: 5241932392
Numer REGON: 012687134
Numer KRS: 0000023982
Nazwa: BIMS PLUS WARSZAWA TECHNIKA GRZEWCZA SANITARNA I DOMOWA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-02-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-02-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cieślewskich 44
Kod pocztowy: 03-017
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34330206 Domowe jednostki grzewcze
  • 35850400 Części do urządzeń grzewczych, chłodniczych i zamrażających
  • 50750000 Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 28221 Produkcja grzejników