BILSAM AVIATION INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000290343)

KRS: 0000290343

NIP: 7822400344

REGON: 300589302

BILSAM AVIATION INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290343 NIP: 7822400344 REGON: 300589302
Numer NIP: 7822400344
Numer REGON: 300589302
Numer KRS: 0000290343
Nazwa: BILSAM AVIATION INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Janikowska 37
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 35.30.A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.30.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych
 • 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.20.Z Transport lotniczy nieregularny
 • 63.23.C Obsługa naziemna statków powietrznych
 • 63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 34890000 Sprzęt zbrojeniowy i wyposażenie