BIL-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kielce)

KRS: 0000291625

NIP: 9591799323

REGON: 260185386

BIL-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291625 NIP: 9591799323 REGON: 260185386
Numer NIP: 9591799323
Numer REGON: 260185386
Numer KRS: 0000291625
Nazwa: BIL-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zawieszenia działalności: 2010-01-01

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Górników Staszicowskich 42
Kod pocztowy: 25-804
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
  • 25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
  • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
  • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
  • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
  • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Klasyfikacja SIC