BIELSKA FABRYKA OBRABIAREK SP Z O O (KRS: 0000022033)

KRS: 0000022033

NIP: 5470053485

REGON: 070737080

BIELSKA FABRYKA OBRABIAREK SP Z O O KRS: 0000022033 NIP: 5470053485 REGON: 070737080
Numer NIP: 5470053485
Numer REGON: 070737080
Numer KRS: 0000022033
Nazwa: BIELSKA FABRYKA OBRABIAREK SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY Ł
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-12-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 1970-01-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-12-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czajkowskiego 15
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.barosz-bfo..com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34210000 Wyroby nożownicze
  • 35450200 Narzędzia do cięcia dla narzędzi maszynowych
  • 35450328 Narzędzia i sprzęt dodatkowy do urządzeń maszynowych

Klasyfikacja EKD

  • 28621 Produkcja noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych
  • 294 Produkcja narzędzi mechanicznych
  • 51541 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych