BIAL - FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Hajnówka)

KRS: 0000020550

NIP: 5431955344

REGON: 051970440

BIAL - FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020550 NIP: 5431955344 REGON: 051970440
Numer NIP: 5431955344
Numer REGON: 051970440
Numer KRS: 0000020550
Nazwa: BIAL - FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 95 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 59/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-11-12
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-04-17
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 17.04.2003 R. W SPRAWIE O SYGN. AKT VIII GU 59/01 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO NA MOCY ART. 218 § 1 PKT 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Górna 19
Kod pocztowy: 17-200
Miasto: Hajnówka
Gmina: Hajnówka
Powiat: hajnowski
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 2034 Produkcja gontów, wałków dekoracyjnych, listew profilowanych i podobnych elementów drewnianych