"BF PRESS" SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000003743

NIP: 6221025970

REGON: 017231841

"BF PRESS" SP Z O O KRS: 0000003743 NIP: 6221025970 REGON: 017231841
Numer NIP: 6221025970
Numer REGON: 017231841
Numer KRS: 0000003743
Nazwa: "BF PRESS" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-07-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-08-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII -U-294/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-07-22
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-04-27
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO Z OPCJĄ LIKWIDACYJNĄ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mianowskiego 7/2
Kod pocztowy: 02-044
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.styrczewski.avertis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street