BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bełżyce)

KRS: 0000001386

NIP: 7132734889

REGON: 432316349

BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000001386 NIP: 7132734889 REGON: 432316349
Numer NIP: 7132734889
Numer REGON: 432316349
Numer KRS: 0000001386
Nazwa: BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE- §23 UMOWY SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 1 060 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-09-25
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W LUBLINIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH UMORZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fabryczna 2B
Kod pocztowy: 24-200
Miasto: Bełżyce
Gmina: Bełżyce
Powiat: lubelski
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 51382 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków, mięczaków
  • 5227 Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach