BARMET-WAFAPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Bartoszyce)

KRS: 0000013523

NIP: 7431533779

REGON: 510611542

BARMET-WAFAPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000013523 NIP: 7431533779 REGON: 510611542
Numer NIP: 7431533779
Numer REGON: 510611542
Numer KRS: 0000013523
Nazwa: BARMET-WAFAPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 650 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V U 57/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-10-01
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-12-31
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO (SYGN. AKT V 57 U/01)
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marii Konopnickiej 2
Kod pocztowy: 11-200
Miasto: Bartoszyce
Gmina: Bartoszyce
Powiat: bartoszycki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 33120400 Wyroby konstrukcyjne i szynowe, walcownia
  • 35420300 Maszyny odlewnicze ciśnieniowe i formowania wytłocznego
  • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe

Klasyfikacja EKD

  • 281 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
  • 2821 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych