"BARG LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000022557

NIP: 7542649947

REGON: 531626180

"BARG LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022557 NIP: 7542649947 REGON: 531626180
Numer NIP: 7542649947
Numer REGON: 531626180
Numer KRS: 0000022557
Nazwa: "BARG LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 470 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Awicenny 22
Kod pocztowy: 54-611
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.barg.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
  • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 2663 Produkcja masy betonowej