BANKOWE CENTRUM INFORMATYKI SP Z O O W KRAKOWIE (Kraków)

KRS: 0000004800

NIP: 6760118851

REGON: 350671944

BANKOWE CENTRUM INFORMATYKI SP Z O O W KRAKOWIE KRS: 0000004800 NIP: 6760118851 REGON: 350671944
Numer NIP: 6760118851
Numer REGON: 350671944
Numer KRS: 0000004800
Nazwa: BANKOWE CENTRUM INFORMATYKI SP Z O O W KRAKOWIE
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-05-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kopernika 6
Kod pocztowy: 31-034
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: bci.krakow.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

 • 17310201 Instalacja systemów sterowania komputerowego
 • 50450104 Terminale komputerowe
 • 50459906 Komputerowe stacje obliczeniowe
 • 73710101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych na zamówienie
 • 73729905 Komputerowe systemy operacyjne
 • 73730101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych
 • 73730102 Inżynieria systemowa związana z komputerami
 • 73740104 Biuro usług komputerowych

Klasyfikacja EKD

 • 5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
 • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
 • 725 Obsługa i naprawy maszyn biurowych i liczących oraz sprzętu komputerowego