"BAKARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tychy)

KRS: 0000015547

NIP: 6262497878

REGON: 276162786

"BAKARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000015547 NIP: 6262497878 REGON: 276162786
Numer NIP: 6262497878
Numer REGON: 276162786
Numer KRS: 0000015547
Nazwa: "BAKARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES ZARZĄDU- JEDNOOSOBOWO 2)POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB GDY CZYNNOŚCI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)- DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN POZOSTAŁY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM- PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB GDY CZYNNOŚCI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grota Roweckiego 48/65
Kod pocztowy: 43-100
Miasto: Tychy
Gmina: Tychy
Powiat: Tychy
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.bakard.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17949900 Prace wykopaliskowe w budownictwie
  • 76992500 Usługi napraw różnych urządzeń budowlanych

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa