AXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łaziska Górne)

KRS: 0000289475

NIP: 6351767227

REGON: 240691722

AXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289475 NIP: 6351767227 REGON: 240691722
Numer NIP: 6351767227
Numer REGON: 240691722
Numer KRS: 0000289475
Nazwa: AXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Orzeska 69
Kod pocztowy: 43-170
Miasto: Łaziska Górne
Gmina: Łaziska Górne
Powiat: mikołowski
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.axpro.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
 • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych
 • 50319904 Materiały budowlane: surowe, półprodukty i wykończone

Klasyfikacja EKD

 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych
 • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego