AXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tczew)

KRS: 0000002905

NIP: 5932248089

REGON: 192051273

AXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002905 NIP: 5932248089 REGON: 192051273
Numer NIP: 5932248089
Numer REGON: 192051273
Numer KRS: 0000002905
Nazwa: AXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 620 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 30 Stycznia 40
Kod pocztowy: 83-110
Miasto: Tczew
Gmina: Tczew
Powiat: tczewski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 5011 Sprzedaż pojazdów mechanicznych łącznie z pojazdami specjalistycznymi, przyczepami, naczepami
  • 503 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych