AWIS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000071261

NIP: 9451800463

REGON: 351406701

AWIS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000071261 NIP: 9451800463 REGON: 351406701
Numer NIP: 9451800463
Numer REGON: 351406701
Numer KRS: 0000071261
Nazwa: AWIS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PKT. XX UMOWY SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-02-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-03-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Albatrosów 2
Kod pocztowy: 30-716
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 24641 Produkcja płyt i błon fotograficznych
  • 3343 Produkcja sprzętu fotograficznego i kinematograficznego
  • 3344 Produkcja urządzeń fotokopiujących