AWIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Jędrzejów)

KRS: 0000292034

NIP: 7132983380

REGON: 060305508

AWIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000292034 NIP: 7132983380 REGON: 060305508
Numer NIP: 7132983380
Numer REGON: 060305508
Numer KRS: 0000292034
Nazwa: AWIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Władysława Stanisława Reymonta 12/---
Kod pocztowy: 28-300
Miasto: Jędrzejów
Gmina: Jędrzejów
Powiat: jędrzejowski
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.awima.net
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych w działalności budowlanej dla AWIMA Sp. z o.o. Więcej »(252 360 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
 • 55.40.Z Bary
 • 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
 • 74.40.Z Reklama
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC