AVALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mikołów)

KRS: 0000291651

NIP: 9540016096

REGON: 008389150

AVALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291651 NIP: 9540016096 REGON: 008389150
Numer NIP: 9540016096
Numer REGON: 008389150
Numer KRS: 0000291651
Nazwa: AVALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 870 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bernarda Krawczyka 1/---
Kod pocztowy: 43-190
Miasto: Mikołów
Gmina: Mikołów
Powiat: mikołowski
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
 • 10.10.A Wydobywanie węgla kamiennego
 • 10.10.B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
 • 10.10.C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
 • 10.20.A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • 10.20.B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)
 • 11.10.A Górnictwo ropy naftowej
 • 11.10.B Górnictwo gazu ziemnego
 • 11.20.Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 13.10.Z Górnictwo rud żelaza
 • 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
 • 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
 • 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
 • 14.22.Z Wydobywanie gliny i kaolinu
 • 14.30.A Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych
 • 14.30.B Wydobywanie surowców siarkonośnych
 • 14.40.Z Produkcja soli
 • 14.50.Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.12.Z Wydawanie gazet
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 • 23.10.A Wytwarzanie produktów koksowania węgla
 • 23.10.B Przetwarzanie produktów koksowania węgla
 • 23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 24.11.Z Produkcja gazów technicznych
 • 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
 • 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
 • 24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
 • 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
 • 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
 • 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
 • 24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
 • 24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
 • 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.70.Z Produkcja włókien chemicznych
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
 • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • 26.53.Z Produkcja gipsu
 • 27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 • 27.21.Z Produkcja rur żeliwnych
 • 27.22.Z Produkcja rur stalowych
 • 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
 • 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.34.Z Produkcja drutów
 • 27.35.Z Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
 • 27.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 27.42.Z Produkcja aluminium
 • 27.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej
 • 27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
 • 27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
 • 27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
 • 27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
 • 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.30.A Produkcja wytwornic pary
 • 28.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę
 • 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 28.62.Z Produkcja narzędzi
 • 28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów
 • 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
 • 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
 • 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
 • 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.11.A Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej
 • 29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
 • 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
 • 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 29.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
 • 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
 • 29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
 • 29.55.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 • 35.11.A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.30.A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 40.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 40.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 • 40.22.Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
 • 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
 • 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 221 Działalność wydawnicza
 • 521 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
 • 6523 Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane