"AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ełk)

KRS: 0000123756

NIP: 8480009257

REGON: 790151721

"AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000123756 NIP: 8480009257 REGON: 790151721
Numer NIP: 8480009257
Numer REGON: 790151721
Numer KRS: 0000123756
Nazwa: "AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 258 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-10-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kilińskiego 5
Kod pocztowy: 19-300
Miasto: Ełk
Gmina: Ełk
Powiat: ełcki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.eucar.elk.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Rozbudowa i dywersyfikacja AUTOSALONU EUCAR w Suwałkach poprzez zakup innowacyjnych urządzeń. Więcej »(523 800 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z Leasing finansowy
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Klasyfikacja SIC

 • 50120000 Samochody i inne pojazdy mechaniczne
 • 50130105 Silniki samochodowe i ich części
 • 50139900 Artykuły do pojazdów motorowych i nowe części
 • 55990000 Sprzedawcy innych pojazdów samochodowych
 • 59619902 Artykuły motoryzacyjne oraz sprzęt, zamówienia pocztowe
 • 75390000 Warsztaty naprawy samochodów, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 50111 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep
 • 5022 Naprawy i konserwacja pojazdów
 • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych