AUTOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sanok)

KRS: 0000279405

NIP: 6871859711

REGON: 180192379

AUTOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000279405 NIP: 6871859711 REGON: 180192379
Numer NIP: 6871859711
Numer REGON: 180192379
Numer KRS: 0000279405
Nazwa: AUTOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 45 550 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-04-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Stankiewicza 4
Kod pocztowy: 38-500
Miasto: Sanok
Gmina: Sanok
Powiat: sanocki
Województwo: PODKARPACKIE
Strona www: www.automet.eu
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń Więcej »(1 094 500 zł)
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regulatora położenia, zwłaszcza podnóżka fotela autobusowego. Na podstawie patentu Nr 198372 Więcej »(495 000 zł)
Produkcja innowacyjnych foteli dla przemysłu samochodowego z elementami konstrukcyjnymi DCPD Więcej »(3 491 130.28 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
 • 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 252 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 3414 Produkcja podwozi z zamontowanymi silnikami do pojazdów mechanicznych
 • 36113 Produkcja krzeseł i siedzeń do pojazdów