"AUTO-GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000067680

NIP: 9551019253

REGON: 810832972

"AUTO-GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000067680 NIP: 9551019253 REGON: 810832972
Numer NIP: 9551019253
Numer REGON: 810832972
Numer KRS: 0000067680
Nazwa: "AUTO-GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. ARTYKUŁ 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE MA ZASTOSOWANIA. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. ARTYKUŁ 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE MA ZASTOSOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 486 500.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Białowieska 2
Kod pocztowy: 71-010
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.autogryf.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Klasyfikacja SIC

  • 50130000 Artykuły i nowe części do pojazdów samochodowych
  • 55310000 Sklepy motoryzacyjne
  • 55310102 Akcesoria samochodowe
  • 55999900 Sprzedawcy samochodów
  • 75490000 Usługi motoryzacyjne, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 501 Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych
  • 50112 Sprzedaż detaliczna pojazdów używanych
  • 5022 Naprawy i konserwacja pojazdów
  • 503 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych