AUTO FAPOL SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000096611

NIP: 7281636399

REGON: 471432714

AUTO FAPOL SP Z O O KRS: 0000096611 NIP: 7281636399 REGON: 471432714
Numer NIP: 7281636399
Numer REGON: 471432714
Numer KRS: 0000096611
Nazwa: AUTO FAPOL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO INNY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁ., A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-03-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-02-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przybyszewskiego 99
Kod pocztowy: 93-126
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.autofapol.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 55119900 Sprzedawcy samochodów osobowych nowych i używanych
  • 55999900 Sprzedawcy samochodów
  • 75490000 Usługi motoryzacyjne, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 501 Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych
  • 502 Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych